Jak se létá v Německu

Chystáte se vlastnoručně do země našich západních sousedů, ale váháte, zda se dokážete dostatečně připravit? Tento článek by měl pomoci zejména vám, ale možná překvapí i zkušené „germanisty“.

Hlavní rozdíly českého a německého vzdušného prostoru

 • přelety mezi jednotlivými německými letišti musí být uskutečněny v minimální výšce 2 000 stop nad zemí
 • v ČR je povinností mít zapnutý odpovídač od země, je-li jím letadlo vybaveno, v Německu je to doporučeno (mód S, může být i mód A/C)
 • při letu do německého vzdušného prostoru je povinností pilota mít na palubě mapu, která je schválena německou stranou
 • od FL100 do FL245 není povolen přístup pro ultralighty
 • německá letiště pro ultralehké letouny mají provozní dobu, mimo kterou je možné na letišti přistát pouze v nouzových případech
 • ultralehké letouny nepotřebují žádné zvláštní povolení pro vstup do německého vzdušného prostoru
 • ultralehký letoun se zahraniční registrací vstupující na území Německa bude mít stejný status jako letoun zapojený v soukromé letecké dopravě v souladu s  úmluvou ICAO, článek 5
 • Držitel české pilotní UL licence může pilotovat ultralight s německou registrací, i pokud nemá trvalé bydliště na území SRN


 

Rozdělení německého vzdušného prostoru

Prostor třídy C

 • začíná na hladině 100 (3 050 m), v ČR je to FL 95 (2 900 m)
 • řízený vzdušný prostor
 • nutné povolení ke vstupu
 • povinnost mít zapnutý odpovídač v módu S
 • odstup od mraků 1 000 stop vertikálně a 1,5 km horizontálně

Prostor třídy D (mimo CTR)

 • řízený vzdušný prostor
 • nutné povolení ke vstupu
 • minimální dohlednost 8 km nad FL100
 • minimální dohlednost 5 km pod FL100
 • odstup od mraků 1 000 stop vertikálně a 1,5 km horizontálně 

Prostor třídy D (CTR)

 • prostor kolem letiště určeného poloměru a výšky
 • nutné povolení ke vstupu
 • řízený vzdušný prostor
 • minimální přízemní dohlednost 5 km
 • spodní hranice oblačnosti minimálně1 500 stop

 Prostor třídy E

 • řízený vzdušný prostor
 • spodní hranice začíná od 1 000 do 2 500 stop, horní hranice je FL100
 • nad Alpami horní hranice prostoru stoupá na FL130
 • minimální dohlednost 8 km
 • odstup od mraků 1000 stop vertikálně a 1,5 km horizontálně

 Prostor třídy F

 • neřízený vzdušný prostor
 • od země až do 2 500 stop
 • minimální dohlednost 5 km
 • odstup od mraků 1 000 stop vertikálně a 1,5 km horizontálně

Prostor třídy G

 • neřízený vzdušný prostor
 • spodní hranice 500 stop, horní hranice od 1 000 stop do 2500 stop
 • dohlednost pro letadla minimálně 1,5 km, zároveň nutná viditelnost země
 • zákaz prolétávání oblačností

Prostor TMZ

 • Transponder Mandatory Zone
 • oblast řídící se pravidly prostoru třídy E
 • oblast s povinností být vybaven odpovídačem pro lety VFR, nebo mít zvláštní povolení
 • povinnost mít zapnutý odpovídač s nastavením A/C 7000 nad 5000 stop MSL (3 500 stop GND)
 • doporučení mít zapnutý odpovídač s hodnotou A/C 7000 pod 5000 stop MSL (3 500 stop GND)

Prostor třídy F (HX)

 • příležitostně aktivovaný prostor
 • jedná se o prostor, kde probíhá občasně IFR provoz letadel
 • nepsaným pravidlem je oblétání nebo přelétání tohoto prostoru, pokud to není možné a je nutný průlet skrz tento prostor, je povinností pilota před letem do této zóny ověřit si, zda je prostor aktivovaný, či nikoliv 

ED-R (TRA) Restricted Area

 • omezený vzdušný prostor, který je aktivován občasně, ale může být aktivován například i celý rok
 • před letem do tohoto prostoru je nutné ověřit si jeho aktivaci (například na webovém portálu www.dfs-ais.de, zde lze nahlédnout do ICAO map a ověřit si aktivované prostory, nebo získat informace telefonicky u služby AIS-C)

ED-D (Danger Area)

 • nebezpečná oblast
 • v této oblasti probíhá například vojenský výcvik
 • pokud je oblast aktivní, nelze jí prolétat

PPR Platz (Prior Permission Required)

 • při pravidlech PPR žádá pilot o otevření letiště mimo provozní dobu, musí tedy počítat s poplatkem za tuto službu
 • příznak letiště, zda je aktivní, či neaktivní, zda mohu přistát
 • pilot je povinen ověřit si, zda na tomto letišti může přistát
   

Informační služby

FIS (Flight Information Service)

 • Letecká informační služba (jednotlivé frekvence jsou uvedeny níže)

AIS-C (Aeronautical Information Service Centre)

 • NOTAMy
 • Preflight Information Bulletins (PIBs)
 • zadávání letových plánů
 • služba podporující záchranné složky při nehodách
 • služba v německém a anglickém jazyce
 • kontakt: +49 (0)69 78072-500/550 Personal AIS
 • http://www.dfs-ais.de

DWD - informace o počasí

GAFOR (General Aviation Forecast)

Portály, kde lze najít oficiální i neoficiální informace

Oficiální zdroje informací potřebných k letu

 • letecká kniha AIP VFR (Aeronautical Information Publication)
 • www.dfs-ais.de

Neoficiální zdroje informací (v případě potíží se na ně nelze odvolávat)

Jak získat oprávnění k letům do vzdušného prostoru Německa?

Oprávnění lze získat dvěma způsoby, a to:

 • vykonáním zkoušky ICAO Angličtina, minimálně Level 4 u schváleného pracoviště
 • druhou možností jsou zkoušky prokazující dostatečnou komunikační znalost německého jazyka pro pohyb ve vzdušném prostoru u německého úřadu civilního letectví (LBA)
   

Komunikace


Letištní okruh a německé názvy legů

Následující příklad uvádí komunikaci na neřízeném letišti Kulmbach. Pilot řídí Evektor registrace OK-JUX85.

Odlet / Abflug

  Deutsch česky
  Abstellplatz stání
Pilot Kulmbach Info, OK-JUX85 Kulmbach Info, OK-JUX85
Kulmbach Info OK-85, Kulmbach Info OK-85, Kulmbach Info
Pilot OK-85 VFR Flug nach Cheb OK-85 VFR let do Chebu
Kulmbach Info OK-85, Startbahn 27, QNH 1023 OK-85, dráha 27, QNH 1023
     
  Rollhalt 27 vyčkávací 27
Pilot OK-85 Rollhalt 27, Abflugbereit OK-85 na vyčkávacím 27, připraven ke vzletu
Kulmbach Info OK-85, Wind 240/8, Start nach eigenem Ermessen OK-85, vítr 240/8, start dle vlastního uvážení
Pilot OK-85 startet OK-85 vstup na dráhu a vzlet
     
  Wenn: Flugzeug im Endanflug když je jiné letadlo na finále
Kulmbach Info OK-85, halten sie Position, Maschine im Endanflug OK-85 vyčkávejte, letadlo na finále
Pilot OK-85 halte Position OK-85 vyčkávám
     

Přílet / Anflug

  Deutsch česky
Pilot Kulmbach Info, OK-JUX85 Kulmbach Info, OK-JUX85
Kulmbach Info OK-85, Kulmbach Info OK-85, Kulmbach Info
Pilot OK-85 Evektor, Flughöhe 3 500 ft, VFR Flug von Cheb, position 10 Kilometer östlich, zur Landung OK-85 Evektor, výška 3 500 ft
VFR let z Chebu, moje pozice 10 km východně, na přistání
Kulmbach Info OK-85, QNH 1023, Landebahn 27, melden sie Gegenanflug OK-85, QNH 1023, dráha v užívání 27, ohlaste polohu po větru
Pilot OK-85 QNH 1023 OK-85 QNH 1023
Pilot OK-85 linten Queranflug 27 OK-85 levý base dráhy 27
Kulmbach Info OK-85, Wind 240/8 OK-85, vítr 240/8
     
  Wenn: anderes Flugzeug im Endanflug když je jiné letadlo na finále
Kulmbach Info OK-85, Nummer zwei nach Flugzeug im Endanflug OK-85, číslo dva za letadlem na finále
Pilot OK-85 Nummer zwei, Verkehr in Sicht OK-85, číslo dva, provoz v dohledu
     
  Nach der Landung po přistání
Pilot OK-85 erbitte Roll Info OK-85 žádám pokyn pro pojíždění
Kulmbach Info OK-85, auf der Bahn zurück zum Abstellplatz Gras OK-85, zpět po dráze k parkovacímu místu na trávě


 

FIS Frekvence

München Information: 126,950; 120,650; 125,800
Langen Information: 128,950; 119,150; 123,525; 129,875
Bremen Information: 119,825; 125,100; 132,650
Volné komunikační frekvence (Quatsch Frequencen)
123,450; 120,975 - všeobecné Quatsch FQ
122,800 - komunikace mezi letadly
123,425 - pro výuku ULLRozdělení sektorů


Michaela Mlejnková
článek převzat z AeroWebu