Počítání: letadlo v zatáčce

Také Vás zajímá, jak se to má s náklonem letadla a časem nutným pro otočení 360°zatáčky? Ve škole se pro zjednodušení často učí, že patnáctistupňová zatáčka trvá 2 minuty, třicetistupňová 1 minutu a zatáčka s náklonem 45° trvá třicet vteřin. Při pohledu na vzorec pro výpočet poloměru zatáčky je však jasné, že potřebný čas bude záviset také na rychlosti letu. Dovolil jsem si proto vytvořit jednoduchou tabulku znázorňující tyto souvislosti. Pro zajímavost přidávám ještě hodnoty přetížení, které je v tomto případě čistě funkcí náklonu. VSje druhou odmocninou z přetížení, odpovídá navýšení pádové rychlosti v zatáčce.

   10°  15°  30°  45°  60°  70°  80°
80 km/h 1' 34'' 53'' 25'' 14'' 8'' 5'' 3''
120 km/h 2' 01'' 1' 20'' 37'' 21'' 12'' 8'' 4''
160 km/h 2' 41'' 1' 46'' 49'' 28'' 16'' 10'' 5''
200 km/h 3' 22'' 2' 13'' 1' 02'' 36'' 21'' 13'' 6''
240 km/h 4' 02'' 2' 39'' 1' 14'' 43'' 25'' 16'' 8''
přetížení 1,02 g 1,04 g 1,15 g 1,41 g 2,0 g 2,92 g 5,76 g
VS + 1% + 2% + 7% + 18% + 41% + 70% + 140%

vliv náklonu a rychlosti na trvání zatáčky o 360° pro libovolné letadlo

Pokud Vás zajímají další veličiny a mezihodnoty, otevřete si v excelu tento soubor. Můžete si v něm sami zadat rychlost a náklon, a dozvědět se tak, že patnáctistupňová zatáčka trvá dvě minuty pouze při 180 km/h, třicetistupňovou zatáčku letíte minutu při 190 km/h, a půlminutovou pětačtyřicítku musíte točit při 170 km/h. Pro zajímavost, dopravní letadlo letící rychlostí 800 km/h by se s desetistupňovým náklonem otočilo za více než 13 minut.

Pro výpočet byly použity následující vztahy:

[přetížení] = 1/COS[úhel náklonu]

[poloměr zatáčky] = [rychlost letadla]ˆ2/(g*TAN[úhel náklonu]), kde g = 9,81 m/sˆ2

[pádová rychlost v zatáčce] = [pádová rychlost v horizontu]*[úhel náklonu]^0,5

Tomáš Procházka